Η Εφαρμογή του Σύγχρονου Δημόσιου Management στους Ο.Τ.Α.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στα στελέχη της αυτοδιοίκησης ορισμένα από τα εργαλεία του μάνατζμεντ που μπορούν να υιοθετηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας.